Grafisch ontwerp chipsverpakking
in opdracht Van Marcke Foods