Week van de Muziek huisstijl

Met als achterliggende gedachte om zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren voor muziek en het zelf maken daarvan, kwam de organisatie van de week van de muziek met de vraag of er een logo ontworpen en huisstijl gecreëerd kon worden. Herkenbaar, aansprekend, duidelijk

en laagdrempelig. Om het logo en de huisstijl eigentijds, modern en jong te houden, werd gekozen voor beeldcommunicatie in combinatie met beperkte tekstuele communicatie. De leesdrempel blijft laag, de attentiewaarde hoog.